Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia pod nazwą - Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski Pomezania Malbork z siedzibą w Malborku ul. Toruńska 60 zwołuje się w dniu 30.12.2020 r. (ŚRODA) o godz. 18:00 (drugi termin 18:15)  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Miejsce: Biuro w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku, ul. Toruńska 60
Zgodnie ze statutem udział w wyborach mogą wziąć członkowie stowarzyszenia którzy do 01.12.2020r. opłacili składki członkowskie.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Prezesa MOP za okres kadencji
6. Dyskusja (wystąpienia zaproszonych gości).
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi MOP.
8. Zmiana statutu MOP
9. Wybory:
- Przyjęcie metody głosowania (tajne/jawne).
- Wybory Zarządu MOP.
- wybory Komisji Rewizyjnej MOP.
10. Wolne wnioski.
11. Wystąpienie nowego Prezesa MOP.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd MOP POMEZANIA

  • Kliknięć: 579
LOGO_POMEZANIA

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

© Copyrights 2017 Pomezania Malbork
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie: AQUACOM.